ราคาน้ำมัน 16 พ.ย. 64 ลดลงทุกชนิด 20 สตางค์ เว้น E 85

ปตท. บางจาก  ปรับ  ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 0.20 บาทต่อลิตร เว้น E85 คงเดิม มีผล 16 พ.ย. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 39.76 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.35 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 32.08 บาทต่อลิตร
  • E20 : 30.84 บาทต่อลิตร
  • E85 : 24.44  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.79 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.49 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)