เงินอุดหนุนบุตรเดือน มิ.ย. 2564 รับเงินแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2564 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 10 มิ.ย. 64

เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน 2564

  • เงินออกวันที่ 10 มิถุนายน 2564 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 2,196,732 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,427,389,200 บาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร