วิธีตรวจสอบสถานะ ม.33เรารักกัน รับเงินรอบใหม่

วิธีตรวจสอบสถานะ ม.33 เรารักกัน รับเงิน 2,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กับผู้มีสิทธิที่เข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน กว่า 8.11 ล้านคน

โดยจะทยอยจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาทนั้น ล่าสุด วันนี้ (24 พ.ค. 64) รัฐบาลโอนเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วิธีตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เลือก “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด)
  • คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะ
  • ระบบจะแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยา