สินเชื่อธกส กู้เงินได้คนละ 10,000 บาท

สินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อโควิด กู้เงินได้คนละ 10,000 บาท เริ่มแล้ววันนี้

ธ.ก.ส. ได้เปิดให้บริการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สำหรับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

สินเชื่อ ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี