ราคาน้ำมันวันนี้ 7/5/64 เพิ่มขึ้นทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผล 7 พ.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 35.16 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.75 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.48 บาทต่อลิตร
  • E20 : 26.24 บาทต่อลิตร
  • E85 : 21.79 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 24.59 บาทต่อลิตร
  • B20 : 24.34 บาทต่อลิตร