ราคาน้ำมัน 27 มี.ค. 2564 ลดลงทุกชนิด 20-40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 ลดลง 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลพรีเมี่ยมลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 27 มี.ค. 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 33.56 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 26.15 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 25.88 บาทต่อลิตร
  • E20 : 24.64  บาทต่อลิตร
  • E85 : 20.79  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 23.19 บาทต่อลิตร
  • B20 : 22.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)