เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เดือน พ.ย. 63

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤศจิกายน 2563  เงิน 600 บาท เข้าแล้ววันนี้ 9 พ.ย. 63

เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤศจิกายน 2563

  • เงินออกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง