คนละครึ่ง ยังไม่ถึงเป้า 10 ล้านคน คลังไม่ปรับเงื่อนไข

ลงทะเบียนคนละครึ่ง คลังไม่ปรับเงื่อนไข แม้ยอดยังไม่ถึงเป้าที่ 10 ล้านคน

คลัง ระบุ ยอดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งจะเริ่มช้าลง เพราะมาตรการไม่มีแรงจูงใจ ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สิทธิ์ต่างๆ

ปลัดกระทรวงการคลังเผย มองมุมกลับว่าหากคนลงทะเบียนน้อยก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจดี คนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการรัฐบาล