โครงการคนละครึ่ง กลุ่มไหนชวดรับ 3,000 บาท

www.คนละครึ่ง.com ใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่ง ขอรับเงิน 3,000 บาท เป็นการร่วมจ่ายเงินซื้อสินค้าระหว่างรัฐบาลกับประชาชนคนละครึ่ง ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน หรือไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) รวมวงเงิน 30,000 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน และบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • กำหนดโควตา 10 ล้านคน หรือจนะกว่าสิทธิ์จะหมด

สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่ง

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
  • ผู้ที่เลือกเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อนำค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีปี 2563

โครงการคนละครึ่งรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป