เงินเข้าแล้ว เงินอุดหนุนบุตร ตุลาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผย เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563 เงินเข้าแล้ว 600 บาท วันที่ 9 ต.ค. 63

เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2563

  • เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท