เงินอุดหนุนบุตร ก.ย. 63 วันนี้เงินเข้าแล้ว

วันนี้ 10 ก.ย. 63 เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกันยายน 2563 เงินเข้าแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์เกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือน กันยายน 2563

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือน กันยายน 2563

  • เงินออกวันที่ 10 กันยายน 2563 (600 บาทต่อเดือน)
  • ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็กจำนวน 1,763,797 ราย
  • เป็นจำนวนเงิน 1,899,370,800 ล้านบาท

อยากรู้เงินเข้ายัง >> เช็คเงินอุดหนุนบุตร