web analytics
กันยายน 21, 2020

Shell และ Caltex แจ้งปรับราคาน้ำมัน 19/8/63 โซฮอลล์ +0.40 บาท

Shell และ Caltex แจ้งปรับราคาน้ำมัน โซฮอลล์ +0.40 บาท
ทำให้ตอนนี้โซฮอลล์จะสูงกว่าเจ้าอื่น 40 สต. และดีเซลสูงกว่าเจ้าอื่น 30 สต.

มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

Cr. แจ้งเตือนราคาน้ำมัน