กลุ่มตกค้าง เยียวยาเกษตรกร ยังไม่ได้เงิน กว่า 70,000 คน

เยียวยาเกษตรกร พบกลุ่มตกค้างร่วมกว่า 74,295 คน รีบตรวจสอบสิทธิ์ ใครยังไม่ได้รับเงินโอน 5,000 บาท

ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงิน 5,000 บาท ให้เกษตรกรตกค้าง ผู้มีสิทธิ์จำนวน 74,295 คน สาเหตุมาจาก เกษตรกรเสียชีวิต, เลขประจำตัวประชาชนผิด ไม่พบบัญชีธนาคาร

เกษตรกรเร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอปิดประกาศในชุมชน และติดต่อขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วน