web analytics
กันยายน 21, 2020

แบงก์ชาติสั่ง งดจ่ายปันผลงวดกลางปีนี้ งดซื้อหุ้นคืน

ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ เผย ให้แบงก์พาณิชย์ทุกแห่งงดจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีนี้ พร้อมทั้งให้งดซื้อหุ้นคืน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า และยังมีความไม่แน่นอนสูง แบงก์ชาติจึงให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า

ระหว่างที่ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนใหม่นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงงดการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง