web analytics
สิงหาคม 14, 2020

ราคาน้ำมัน 20 พฤษภา 2563 น้ำมันพุ่งทุกชนิด

ปตท.   บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E 85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 20 พ.ค. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดย ราคาน้ำมัน อัปเดตใหม่เป็นดังนี้

  • เบนซิน 95 : 27.66 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 20.25 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 19.98 บาทต่อลิตร
  • E20 : 18.74 บาทต่อลิตร
  • E85 : 16.99 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 19.79 บาทต่อลิตร
  • B20 : 16.54 บาทต่อลิตร