เงินเยียวยาเกษตรกร วันแรก 15 พฤษภา ธ.ก.ส. โอนแล้ว 1 ล้านคน

ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้เกษตรกรกว่า 1 ล้านรายแล้ววันนี้

 ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร วันนี้ 15 พ.ค. 63 โอนเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วกว่า 1 ล้านคน พร้อมคาดว่าจะโอนเงินให้กลุ่มแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. นี้