เกษตรกรชาวประมง เช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมงได้ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php
  2. กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. กดค้นหา

สอบถามข้อมูล เกษตรกรชาวประมง ได้ที่ โทร 02 104 9444 หรือ Line:@dofhelpdesk ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้