Farmer.doae.go.th เช็กสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร จะได้ 15,000 บาทไหม

เช็คสิทธิ์ Farmer.doae.go.th เยียวยาเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท พร้อมสิ่งที่ต้องมีและแนวทางแก้ไขหากข้อมูลไม่อัปเดต

ก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกร อย่างแรกที่เกษตรกร ทุกท่านควรต้องทำ คือ

  • กรอกเลขบัตรประชาชน

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563”

  • ไม่มีความจำเป็นต้องไปที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเข้าแอป farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูลใดๆ แล้ว รอรับเงินได้เลย

ถ้าผลการค้นหาแสดงเป็น “ปรับปรุงล่าสุด ปี2561 หรือ น้อยกว่านี้”

  • ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน