web analytics
พฤษภาคม 30, 2020

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เดือนกุมภาพันธ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กุมภาพันธ์ 2563  เงินเข้าเท่าไหร่ เงินเข้าวันไหน ใครที่ถามมา เรามีคำตอบ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  • ช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท  : ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
  • ช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาท  : ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์